Echokardiografické nálezy

I. Normální nález

Normální
nález 1

Normální
nález 2

Normální
nález 3

Normální
nález 4

Normální
nález 5

Normální
nález 6

Normální
nález 7

II. Ischemická choroba srdeční - dysfunkce levé komory

Dysfunkce
dilatované
LK 1

Dysfunkce
dilatované
LK 2

Dysfunkce
dilatované
LK 3

III. Získané srdeční vady
a) aortální stenóza, regurgitace

Aortální vada

Aortální
stenóza

Aortální
regurgitace

b) mitrální stenóza, regurgitace

Mitrální
regurgitace

Mitrální
regurgitace -
jícnové echo

Mitrální
stenóza -
jícnové echo

IV. Vrozené srdeční vady

Defekt
síňového
septa

Defekt
komorového
septa

V. Kardiomyopatie

Hypertrofická
kardiomyo-
patie 1

Hypertrofická
kardiomyo-
patie 2

VI. Plicní embolie

Plicní
embolie

Plicní embolie -
trikuspidální
regurgitace

Plicní embolie -
trikuspidální
regurgitace -
plicní
hypertenze

VII. Perikarditida

Perikardiální
výpotek 1

Perikardiální
výpotek 2

VIII. Spontánní echokontrast jako pretrombotický stav

Spontánní
echokontrast

Spontánní
echokontrast
detail

 
Záznamy pocházejí z archivu echokardiografické laboratoře interní kliniky 2. LF a FN Motol.