Poklepové hranice ascitu

vleže

 

- na levém boku

 

 

 

 

 

 

 

- na pravém boku