Charakter a propagace šelestu u aortální stenozy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ozva

2. ozva