Charakter a propagace šelestu u aortální regurgitace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ozva

2. ozva