Charakter a propagace šelestu u mitrální stenozy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ozva

2. ozva

OS = otvírací zvuk (opening snap)