Charakter a propagace šelestu u mitrální regurgitace

 

 

 

 

 

 

 

1. ozva

2. ozva

3. ozva