Vyšetření břicha poklepem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - přední axilární čára

2. - medioklavikulární čára

3. - střední čára