Album rtg snímků plic

 


Pneumonie
levého horního laloku


Atypická oboustranná
pneumonie

   

 

 


Emfyzém

         
 

Intersticiální
fibróza
více vlevo

Intersticiální
plicní fibróza

Cystická
fibróza
     
 

Tuberkulóza
vpravo

Tbc kaverna vlevo
       


Bronchogenní karcinom
levého horního
laloku


Centrální bronchogenní karcinom s atelektázou
horního laloku
vpravo


Atelektáza
pravého
horního laloku
při bronchogenním karcinomu


Atelektáza pravého
dolního laloku,
rozšíření
mediastina
uzlinovým
procesem
(bronchogenní ca)


Rozpad
bronchogenního karcinomu
(Joresova
kaverna vlevo)


Mediastinální
lymfadenopatie
u bronchogenního karcinomu
(rozšíření
mediastina)

 

Hilová
adenopatie
(sarkoidosa
1.st.)
       
 

Kompletní pneumotorax vlevo

Pleurální
výpotek vpravo
       

RTG snímky jsou zapůjčeny Oddělením tuberkulózy a plicních chorob FN Motol.