Vstupní vyšetření - příklad č. 1

Základní údaje
Rodinná anamnéza
Sociální anamnéza
Farmakologická anamnéza
Alergická anamnéza
Osobní anamnéza
Nynější onemocnění

   Pacient K u z m á n e k Milan, r.č. 370812/099, bytem Praha 5, Fantova 8, PSČ 15000, telefon do bytu 24678913, pojišťovna 111
   byl přijat na interní kliniku FN Motol dne 8.1.1999 v 23,50 hod.,
   pro 3 hodiny trvající retrosternální bolest.
 
Hospitalizace druhá, naposledy v červnu 1996.
Příbuzní: manželka Ludmila, bytem dtto.
 
RA: Otec zemřel v 63 letech na recidivu infarktu myokardu. (první IM v 55 letech), léčený hypertonik, DM II. typu na dietě.
Matka zemřela v 72 letech na generalizaci karcinomu mammy.
2 sestry 65 a 68 let, žijí, jedna z nich trpí od 60 let DM II. typu, je léčena dietou.
2 děti 35 a 38 let, zdravé.
 
SA: Důchodce (starobní), žije s manželkou, byt ve 3. patře v domě s výtahem.
Dříve zaměstnán jako elektrotechnik, spíše stresující zaměstnání.
 
FA: NitroMack 1-1-0 kapsle (koronární vasodilatans),
Anopyrin 100mg 1-0-0 tableta (antiagregační terapie po IM),
Vasocardin 1/2-0-1/2 tablety (kardioselektivní betablokátor),
Enap 5mg 1-0-1 tableta (ACE inhibitor - vasodilatans k terapii hypertenze a srdečního selhávání),
Lipostat 20mg 0-0-1 tableta (statin k léčbě hypercholesterolemie).
 
AA: Exantém po penicilinu.
 
OA: V dětství častější anginy, jinak vážněji nestonal.
Operace: appendektomie v r.1960, cholecystektomie v r.1988 pro lithiázu.
Úrazy: autonehoda v r.1989 s frakturou levé stehenní kosti a osteosyntézou, v bezvědomí nebyl, bez trvalých následků.
Návyky: kuřák 20 cigaret denně, kouřil od 20 do 59 let, kdy prodělal infarkt myokardu a od té doby nekouří. Káva 1x denně, alkohol jen příležitostně.
 
Ischemická choroba srdeční od r. 1996, kdy prodělal infarkt myokardu spodní stěny (hospitalizován zde), po infarktu se v mezidobí cítil dobře. Při větší námaze trpí dušností. V r.1996 zjištěn DM II. typu, který je dobře kompenzován pouze dietou.
Zažívací ani močové potíže nemá. Od r.1996 je léčen pro hypercholesterolémii, tělesná váha je stabilizována (86 kg), chuť k jídlu dobrá, stolice pravidelná, bez patologické příměsi.
 
NO: V den přijetí ve večerních hodinách (22,00hod) se v souvislosti s rozčilením objevila klidová, intenzivní, tlaková retrosternální bolest, pro kterou nemohl spát, s iradiací do krku a levé horní končetiny, provázená celkovou nevolností, nauzeou. Studeně se potil, pociťoval dušnost. Postupně si aplikoval 2 tablety Nitroglycerinu pod jazyk, které mu nepřinesly úlevu. Na základě doporučení rychlé záchranné služby byl přijat na koronární jednotku ve 23,30 hod. Intenzivní bolest přetrvávala až do přijetí.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.