Vstupní vyšetření - příklad č. 3

Základní údaje
Rodinná anamnéza
Sociální anamnéza
Farmakologická anamnéza
Alergická anamnéza
Osobní anamnéza
Nynější onemocnění

   Pacient ing. K o u t n ý Jindřich, r.č. 290513/088, bytem Praha 5, V hůrkách 28, telefon do bytu 76410812, pojišťovna 111,
   byl přijat na interní kliniku FN Motol 14.1.1999 v 10,30 hod.,
   pro nechutenství, váhový úbytek, příměs krve ve stolici.
 
Hospitalizace první.
 
Příbuzní: syn Koutný Jan, bytem Praha 3, Chrudimská 5, telefon 733 264.
 
RA: Otec zemřel za války ve 30 letech na TBC;
Matka zemřela v 77 letech na cévní mozkovou příhodu, léčila se pro hypertenzi, podrobila se strumektomii.
2 bratři - jeden zemřel v 75 letech na IM, léčil se pro chronickou ischemickou chorobu srdeční, st.p.cévní mozkové příhodě, druhý zemřel v 68 letech na plicní embolizaci po břišní operaci, důvod operace není pacientovi znám.
1 syn 44 let, zdráv.
 
SA: Vdovec, žije sám, je v péči syna, starobní důchodce.
Dříve vedoucí projekční kanceláře.
 
FA: Anopyrin 100mg 1-0-0 tableta (antiagregační terapie),
Agapurin R 1-0-1 tablety (centrální i periferní vasodilatans s reologickým efektem),
Isoptin SR 240mg 1-0-0 tableta (blokátor kalciového kanálu, antihypertenzivum),
Maninil 1-1-1 tablety (antidiabetikum, derivát sulfonylurey),
Glucophage F 1-0-1 tablety (antidiabetikum, derivát biquanidů).
 
AA: Exantém po jahodách, alergie na léky se neprojevuje.
 
OA: Běžné dětské nemoci.
Operace: žádné
Úrazy: fraktura pravého předloktí v r. 1986 a fraktura kotníku levé dolní končetiny v r. 1987.
Návyky: nekuřák, kávu nepije, alkohol 1 pivo denně.
 
V r. 1990 prodělal cévní mozkovou příhodu (iktus) s centrální parezou n.VII. vlevo a lehčí levostrannou hemiparézou, která se upravila k normě.Od r. 1990 též léčen pro hypertenzi. V roce 1993 zjištěn diabetes mellitus II. typu,který byl kompenzován pouze dietou, v posledním roce zahájena aplikace perorálních antidiabetik. Kardiologicky dosud bez obtíží, klaudikace nemá, zažívacími potížemi netrpí, dysurie se neprojevují.
 
Pro retardaci močení a nykturii se před 2 měsíci podrobil urologickému vyšetření s nálezem mírně zvětšené prostaty. Zatím mu byla doporučena konzervativní léčba.
 
NO: V posledním půl roce trpí nechutenstvím, celkovou únavou. Za tuto dobu zhubl o 8kg. Bolesti břicha nemá, ale před 2 dny se objevila příměs čerstvé krve ve stolici. Přijat k vyšetření zažívacího ústrojí za hospitalizace.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.