Vaše poznámky, připomínky a návrhy

Zpět do textu

Zvolená forma zpracování této učební pomůcky (WWW prezentace uložená na internetovém serveru) umožňuje průběžné doplňování, rozšiřování, korektury a aktualizaci - prosíme Vás proto o Vaše poznámky a připomínky buď cestou tohoto WWW formuláře, či cestou elektronické pošty na adresu int-prop@lfmotol.cuni.cz.
 
Za Vaše poznámky, připomínky a návrhy pro doplnění Vám předem děkujeme.
 
Vaše poznámky:


Případně, chcete-li, nám
pošlete svou adresu.
Vaše jméno :
Elektronická adresa :