Literatura

 

(kromě odkazů v textu)
 
1) Fučík, M. a kol.: Základní vyšetření ve vnitřním lékařství. Avicenum, Zdravotnické nakladatelství, Praha 1978
 
2) Chrobák, L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada Publishing, 1997
 
3) Klener, P. a kol.: Interní propedeutika. Univerzita Karlova Praha 1992
 
4) Kordač, V. a kol.: Úvod do studia a vyšetřovací metody. Univerzita Karlova, 2.vydání 1989
 
5) Takáč, M. a kol.: Základy diagnostiky vo vnútornom lakárstve. Osveta Martin,1980
 
6) Mařatka, Z. et al: Gastroenterologie, Universita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha 1999