Příznaky onemocnění končetin

Cévy
Arterie
Vény
Lymfatické cévy
 
Klouby

KONČETINOVÉ CÉVY
 
Arterie
 
Prvními projevy chronického nedostatečného prokrvení končetin, nejčastěji dolních, jsou pocity chladu, únavy a bolesti. Bolest může být intermitentní či trvalá a je známkou chronického onemocnění nebo náhlé příhody.
 
A) Chronická onemocnění
 
Intermitentní klaudikace (claudicatio intermittens - občasné bolestivé kulhání) představují prudkou křečovitou bolest způsobenou ischemií končetiny při chůzi. V klidu bolest ustoupí. Časová rozmezí mezi opakovaným vznikem bolesti vázané na chůzi se označuje klaudikační interval. Lokalizace bolesti závisí na umístění cévních změn, projevuje se v hýždi, stehnu, nejčastěji však v lýtku.
 
Klidová bolest je závažnějším signálem ischemie postihující již periferní nervy. Je stálá, projevuje se vleže, zejména v noci (svěšení končetiny přináší úlevu).
 
Trofické defekty vznikají při dalším zhoršení prokrvení končetin, obvykle v akrálních částech (prsty, pata), někdy přecházejí až do gangrény. Přispívajícím faktorem bývají otlaky nebo drobná kožní traumata.
 
Příčinou příznaků je arterioskleróza končetinových a pánevních tepen.
 
B) Akutní stavy
 
Bolest akutní:
 

   prudká až šokující, spojená s pocitem chladu končetiny a barevnými změnami, s postupující poruchou hybnosti až vznikem plegie, se projevuje při embolizaci nebo akutní trombóze periferních cév horních či dolních končetin,
   spojená s náhlým zblednutím prstů horních, případně dolních končetin (digiti mortui), objevující se zejména u dívek za pobytu v chladu, odpovídá Raynaudově chorobě (cévní spazmy),
   podobné změny se mohou objevovat při práci s vibračními stroji, u některých kolagenoz (Raynaudův fenomen).
 
Vény
 
Postižení se manifestuje většinou bolestí a edémem postižené části.
 
Bolest:
 
   v plosce nohy nebo v lýtku, projevující se při došlápnutí, souvisí s flebotrombózou,
   velmi intenzivní bolest celé končetiny, spojená se zarudnutím , masívním edémem, alterací celkového stavu a pozdějším vznikem puchýřů, se vyskytuje u phlegmasia coerulea dolens,
   tupá bolest v končetině nebo v její části bývá přítomna u flebotrombózy horní končetiny,
   lokalizovaná na uzlovitý, zarudlý útvar v podkoží se projevuje u tromboflebitidy.
 
Edém:
 
   jednostranný, postihující část nebo celou horní či dolní končetinu, se projevuje u flebotrombóz.
 
Lymfatické cévy
 
Postižení (blokáda, přerušení) lymfatických cév se většinou manifestuje vznikem jednostranného nebo oboustranného edému (lymfedém) horní (exenterace nebo ozáření axily u karcinomu prsu) nebo dolní končetiny.
 
KLOUBY
 
Nejvýznamnějším příznakem degenerativních i zánětlivých chorob kloubních je bolest.
 
Onemocnění degenerativní - poměrně intenzivní bolest se vyskytuje u artroticky postiženého kloubu na začátku pohybu (startovací bolest), postupně se zmírňuje. Zvláště intenzivní bolest vzniká v kolenních kloubech při chůzi ze schodů.
 
Onemocnění zánětlivá - jsou provázena klidovou bolestí, která je přítomna i v klidu. Opakovaný pohyb v kloubu většinou vede ke zmírnění bolesti (revmatoidní artritida interfalangeálních kloubů ruky)
 
Prudká až nesnesitelná bolest v metakarpofalangeálním kloubu palce nohy, projevující se v časných ranních hodinách, nemocný nevydrží ani dotyk pokrývky, odpovídá akutnímu záchvatu dny.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.