Psychický stav pacienta

Kvantitativní poruchy
 
Kvalitativní poruchy
 
Příčiny poruch vědomí
 
Emoční labilita

Psychický stav pacienta je hodnocen především jako stav bdělosti, u něhož se posuzuje duševní a tělesná čilost a schopnost kontaktu s vnějším prostředím.
 
Zhoršení těchto funkcí se projevuje kvantitativními nebo kvalitativními poruchami vědomí.
 
KVANTITATIVNÍ PORUCHY
   Somnolence je patologická spavost s možností procitnutí; slovní odpovědi na otázky jsou správné, reakce zpomalené,
   sopor je závažnější porucha, bez reakce na slovní podnět;procitnutí je vázáno na bolestivé podněty; po odeznění podnětu pacient upadá do výchozího stavu,
   kóma (bezvědomí) je nejzávažnější porucha vědomí, chybí reakce na bolestivé podněty; postupně se ztrácí výbavnost reflexů, včetně zornicového  a korneálního,
   synkopa (mdloba) je krátkodobá ztráta vědomí způsobená poruchou prokrvení centrálního nervového systému.
 
KVANTITATIVNÍ PORUCHY
 
Jsou charakterizovány dezorientací místem, časem a osobou.
 
   Amence je porucha vnímání, při níž jsou přítomny halucinace, projevuje se motorický neklid,
   delirium je závažnější stav s převažujícími halucinacemi vizuálními (malá zvířata), poruchami paměti, agitovaností nebo spavostí,
   obnubilace (mrákotný stav) se projevuje neuvědomělou činností postiženého jedince (pacient si nepamatuje co dělal).
 
Poruchy vědomí vznikají nejčastěji:
 
   z příčin oběhových (primárně při ischemii, hemoragii či embolii do CNS, nebo sekundárně na podkladě srdečního selhání nebo arytmií),
   zánětlivých (meningitida, meningoencefalitida, absces mozku),
   metabolických (hyperglykémie, hypoglykémie, jaterní nebo renální selhání, poruchy hydratace, zejména dehydratace)
   při intoxikacích (abúzus alkoholu, drogy, léky),
   psychiatrických onemocněních a
   v souvislosti s úrazy, nádory a epilepsií.
 
Součástí vyšetření je také posouzení chování a jednání vyšetřované osoby, její nálady a náhledu na onemocnění.
 
EMOČNÍ LABILITA
 
   Úzkost bývá součástí neurózy nebo je druhotnou reakcí na nejistotu související s nemocí,
   deprese se projevuje jako neopodstatněný smutek (endogenní) nebo jako reakce na okolnosti (situační),
   hypománie, mánie se vyznačuje nepřiměřeně veselou náladou neodpovídající situaci.
 
Emoční labilita je projevem neuróz, psychóz, mozkové arteriosklerózy, metabolické encefalopatie, akutní a chronické intoxikace alkoholem.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.