Vstupní vyšetření - Status praesens

Status praesens
 
Hlava
 
Krk
 
Hrudník
 
Plíce
 
Srdce
 
Břicho
 
Páteř
 
Končetiny
 
Neurologie
 
Pracovní diagnóza
 
Laboratorní vyšetření
 
Pomocná vyšetření
 
Léčba

Celkový dojem z nemocného (vědomí, psychický projev, chování, inteligence).
Konstituční typ, stav výživy a svalstva.
Řeč, schopnost vyjadřování.
Poloha nemocného, změny hybnosti, chůze, abnormní pohyby, celkové změny kožní (barva, vlhkost, teplota, eflorescence, turgor, otoky, ochlupení).
 
Další objektivní nálezy:
TK, pulz, počet dechů, teplota, výška, hmotnost.
 
Hlava
 
Držení a pohyb hlavy, vlasatá část: pohmat a poklep hlavy. Lokalizované kožní změny. Výraz obličeje. N. facialis, N. trigeminus.
 
Oči: postavení očních bulbů, nystagmus, exoftalmus, enoftalmus, pohyblivost bulbů, víčka, spojivky, skléry, rohovky, duhovka (šíře, okrouhlost, reakce na osvit a konvergenci).
 
Nos: symetrie, průchodnost, sekrece, krvácení.
Rty a okolí, dutina ústní: vlhkost, barva, enantém; jazyk (plazení, vlhkost, povlak), chrup, hltanová brnka (tonzily, patrové oblouky, pohyblivost měkkého patra, pozadí hltanu), hemoragické projevy, povláčky a ulcerace dutiny ústní.
Uši a krajina pre- a retroaurikulární: výtok, bolestivost.
Jiný nález.
 
Krk
 
Přiměřenost konstitučnímu typu, tvarové změny, štítná žláza, krční žíly, lymfatické uzliny, nervové pleteně, rigidita šíjového svalstva, poslech aa. carotides. Jiný nález.
 
Hrudník
 
Tvar (soudkový, kyfoskoliotický, carinatum, excavatum) a jeho souměrnost; druh dýchání a respirační pohyblivost; bolestivost hrudní stěny, bolestivost výstupů interkostálních nervů; axilární uzliny. Vyšetření prsů.
 
Plíce
 
Poklep (hranice, respirační posun); poslech (základní dýchací šelest a jeho změny, vedlejší dýchací šelesty), fremitus vocalis, bronchofonie.
 
Srdce
 
Inspekce srdeční krajiny (vyklenutí, systolické vtahování, úder hrotu); palpace (úder hrotu, jeho kvalita, vír, pulzace nad dolním sternem); poklep (hranice, velikost); poslech (frekvence, rytmus, počet ozev a jejich kvalita, přídatné ozvy a zvuky, přítomnost a charakter šelestů); zhodnocení tepu (frekvence, rytmus, kvalita). Jiný nález.
 
Břicho
 
Velikost, tvar a souměrnost; změny břišní stěny (jizvy, kýly); žilní kresba, lokální kožní změny; respirační pohyby břišní stěny. Poklep břicha jako celku (meteorizmus, ascites, abnormální útvary). Poklep jater, sleziny. Paplace povrchní, pak hluboká: kvalita břišní stěny, její napětí a bolestivost (defence musculaire), rezistence (velikost, konzistence, povrch, bolestivost, ohraničení, pohyblivost), pohmat jater a sleziny, ledviny (Israeli, tapotement), třísla. Auskultace aa. femorales. Poslech břicha (zesílení, vymizení peristaltiky), genitál, per rectum, jiný nález, volná tekutina (je-li pravděpodobná přítomnost).
 
Páteř
 
Zakřivení (gibbus, kyfóza, skolióza), pohyblivost C, Th, L páteře, poklep na trny, palpace paravertebrálně (kontraktury). Jiný nález.
 
Končetiny
 
Změny tvaru a délky (deformity), objemu (zvl. edémy), změny držení jako celku, svalstvo (atrofie), lokální stav kůže a adnex (barevné změny, trofika), klouby (tvar, teplota, hybnost aktivní a pasivní), žilní systém povrchový a hluboký, periferní tepny, "kotníkový tlak". Motilita, pohybová koordinace (taxe), reflexy, svalový tonus, základní šlachové a okosticové reflexy. Poruchy citlivosti. Pyramidové jevy iritační a zánikové.
 
Základní neurologické vyšetření
 
Diagnostický závěr (pracovní diagnóza)
 
Pořadí podle důležitosti, uvést všechny patologické stavy a nálezy (nozologické jednotky, syndromy i třeba jen jednotlivé příznaky, není-li jasná etiologie).
 
Laboratorní vyšetření
 
Základní: KO + dif, moč + sed, FW, EKG, RTG srdce a plic
Rozšiřující: urea, kreatinin, kys. močová, ALP, AST, ALT, GMT, bilirubin, Na, K, Cl, Ca, P, Fe, celková bílkovina, glykémie, cholesterol, triacylglyceroly.
 
Speciální a pomocná vyšetření
 
Podle diagnostického závěru, např. ultrazvukové vyšetření, endoskopie, kontrastní RTG, mikrobiologie.
 
Léčba
 
Dieta, pohybový režim, jednotlivé léky (vždy léková forma, např. Nitromack ret. cps 1-1-0, Digoxin tbl. 1-0-0, Aviril H supp. 1-0-1), další ordinace (např. polohování, rehabilitace, speciální hygienické úkony, převazy, bandáže, etc.)

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.