Vyšetření tělesné teploty

 

Tělesná teplota zdravého člověka měřená v axilární jamce se pohybuje během dne v rozmezí 36 - 37 °C.
 
   Subnormální je nižší než 36,2 °C, souvisí s útlumem metabolizmu. Vyskytuje se ve stáří, u chronických kachektizujících onemocnění (nádory), hypopituitarizmu, hypotyreózy, po velkém krvácení a u šoku.
   Subfebrilní nepřesahuje 38 °C, bývá u fokálních infekcí (chronická tonzilitida, chronická sinusitida, močové infekce, adnexitida).
   Horečka (febrilní stav) se vyznačuje teplotou nad 38 °C.
Teplota v rozmezí 40 - 41 °C se označuje hyperpyrexie.


Horečka se vyskytuje u zánětů, infekčních chorob, systémových onemocnění a některých nádorů (lymfomy, Grawitzův nádor).
 
Průběh teplotní křivky vykazoval u některých onemocnění typické rysy, jimž se dříve připisoval značný význam. Rozšíření antibiotické terapie do klinické praxe však některé charakteristické znaky výrazně změnil.
Pro úplnost jsou některé typy teplot uvedeny v následujícím přehledu:

   Febris continua se projevuje kolísáním teploty v rozmezí 1°C během 24 hodin (břišní tyfus, paratyfus, krupózní pneumonie, erysipel).
   Febris remittens - denní kolísání přesahuje 1°C, teplota se nevrací k normě (infekční choroby).
   Febris intermittens (septická teplota) - teplota prudce stoupá ke 39 °C, prudce klesá pod 37°C, v průběhu 24 hodin je rozdíl maximální a minimální teploty vyšší než 1°C (sepse, např. cholangoitida, urosepse, infekční endokarditida).
   Febris recurrens - střídání horečnatých a afebrilních období různé délky trvání.
   Febris undulans - období narůstajících a klesajících teplot se střídá s obdobím afebrilním (abdominální lymfomy, brucelóza).
   Febris efemera - jednodenní horečka je způsobena lehkým průběhem infektu dýchacích cest, transfuzí, reakcí na některé léky podané intravenózně.
   Febris hectica - dlouhodobá intermitentní teplota, která bývala u TBC.

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.