Vývoj a růst, stav výživy

Vývoj a růst
-Gigantizmus
- Eunuchoidní vzrůst
- Nanizmus
 
Stav výživy
- Obezita
- Kachexie

Vývoj a růst lidského organizmu probíhá proporcionálně, pod vlivem hormonálních, psychických, metabolických a genetických faktorů. Průměrná výška kolísá. Za normální lze ještě považovat i familiárně se vyskytující vysoký a malý vzrůst.
 
GIGANTIZMUS
 
Gigantizmus znamená nadměrně velký vzrůst. Vývoj jedince je proporcionální, mohou však být vyjádřeny i projevy akromegalické (nápadné nadočnicové oblouky, nos, brada). Příčinou je hypersekrece somatotropního hormonu v dětství, před uzavřením růstových štěrbin.
 
EUNUCHOIDNÍ VZRŮST
 
Je charakterizován vyšším vzrůstem, nepoměrem mezi délkou končetin a trupu, který je relativně kratší. Příčinou je prepubertální hypogonadizmus.
 
NANISMUS
 
Nanizmus znamená proporcionální malý vzrůst. Hranice tělesné výšky mužů dosahuje 145 cm, u žen 135cm. Vyskytuje se u hormonálních, genetických chromozomálních poruch (Turnerův syndrom, u ovariální dysgeneze) nebo u vrozených metabolických poruch.

   Nanizmus disproporcionální se vyznačuje disproporcí mezi malým vzrůstem a relativně dlouhým trupem, velkou hlavou. Vyskytuje se u fetální chondrodystrofie,.
   nanizmus hypofyzární má normální tělesné proporce, vzniká sníženou produkcí STH (somatotropní hormon) před uzavřením růstových štěrbin,
   nanizmus při kretinizmu je způsoben sníženou funkcí štítné žlázy intrauterinně nebo v dětství. Vyznačuje se poruchou růstu, intelektu (kretinizmus) a hypogonadismem,
   nanizmus u pubertas praecox vzhledem se podobá fetální chondrodystrofii, vzniká předčasným uzávěrem růstových štěrbin.
 
STAV VÝŽIVY
 
Stav výživy se dá orientačně určit na první pohled. K objektivizaci lze použít:
 
   BMI (body mass index): hmotnost v kg / povrch těla v m2.
   20 - 25 norma,
   30 - 40 obezita,
   více než 40 těžká obezita,
   méně něž 20 podváha,
   měření podkožní vrstvy kaliperem
   muži do 1,5 cm
   ženy do 2,2 cm (normální hodnoty),
  
Brockova vzorce
   hmotnost v kg (± 10%) = výška v cm - 100
 
Hlavní odchylky představuje obezita a kachexie.

 


Obličej
akromegalika

 

Ruce
akromegalika

 

Nohy
akromegalika

Obezita
 
Primární (prostá) obezita vzniká z nadměrného přívodu energie v poměru k výdeji.
 
Sekundární obezita je vzácnější, provází jiná onemocnění (např. endokrinologická).
 
Vyznačuje se nadměrným hromaděním podkožního tuku, převážně na trupu.

   Obezita difúzní bývá většinou vrozená, geneticky nebo hormonálně podmíněná (poškození hypotalamu). Zahrnuje rovněž Fröhlichův syndrom (adipozogenitální) s projevy obezity a hypogonadizmu. Tuk se hromadí na trupu, horních i dolních končetinách,
   obezita trunkální obvykle souvisí s nadměrným příjmem potravy. Často se kombinuje s poruchami metabolickými, hormonálními apod. Tuk se hromadí na trupu.
 
Cushingův syndrom vzniká při hyperkortikalizmu. Vyznačuje se ukládáním tuku v obličeji, který získává poloměsíčitý vzhled, za krkem, mezi lopatkami a na břiše, kde vznikají nafialovělé strie.
 
Pickwickův syndrom je označení používané pro obezní pacienty s chronickou respirační insuficiencí. Projevuje se inverzí spánku, centrální cyanózou a polyglobulií.
 
Kachexie
 
Kachexie je způsobena chyběním zásobního tuku a atrofií svalové tkáně. Projevuje se celkovou extrémní vyhublostí.
 
Příčinou bývají
 
   nádory gastrointestinálního ústrojí, některé záněty (TBC),
   hypopituitarizmus (Simondsova kachexie, Sheehanův syndrom),
   aktivní tyreotoxikóza,
   Adissonova choroba,
   mentální anorexie.
 
Progresivní lipodystrofie se projevuje u dívek disproporčním ukládáním tuku v dolní části trupu, zatímco v horní části tuk vymizí.
 
Necrobióza - lipodystrofie diabetiků se vyznačuje lokálním úbytkem tuku v souvislosti s aplikací insulinu.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.


Obezita,
flebotrombóza
levé paže

 

Obezita,
monstrozní,
ventrální kýla

 

Cushingoidní
obličej

 

Anémie,
senilní
kachexie