Příznaky chorob bronchopulmonálních

Kašel
Dušnost
Hemoptýza
Bolest na hrudi
 
Nejčastější fyzikální nálezy u onemocnění dýchacích cest

Mezi nejcharakterističtější příznaky onemocnění dýchacího ústrojí patří kašel, dušnost, hemoptýza a bolest na hrudi.
 
KAŠEL
 Kašel je ochranný reflex organizmu vznikající podrážděním jednotlivých částí dýchacích cest a pleury, který se projevuje jako
 
suchý (neproduktivní) - bývá dráždivý, úporný, vzniká u tracheitidy, akutní bronchitidy, pleuritidy, při inhalaci dráždivých plynů a u bronchogenního karcinomu,
 
vlhký (produktivní) s expektorací hlenu:
 

   sputum serózní - řídké s příměsí krve u plicního edému (narůžovělé),
   sputum hlenové - většinou vazké, v úvodu akutní bronchitidy, u astmatického záchvatu,
   sputum hlenohnisavé - žlutavé, žlutozelené, vyskytuje se u chronické bronchitidy, bronchiektazií, tuberkulózy,
   sputum hnilobné (putridní) - hnilobně páchnoucí, je přítomno u plicního abscesu a gangrény,
   sputum sanguinolentní - s přítomností krve, bývá u bronchiektazií, bronchogenního karcinomu (malinové) a pneumonie (croceum).
 
DUŠNOST
 
Dušnost je subjektivní pocit nedostatku vzduchu, který nemusí mít vyjádřený žádný objektivní příznak.
 
Fyziologicky vzniká při neúměrné fyzické zátěži, patologicky souvisí s různými chorobami.
 
   Dušnost obstrukční - je podmíněna překážkou v dýchacích cestách (hlen), spazmem (chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, astma bronchiale)
   dušnost restrikční - se váže na infiltrativní procesy (bronchopneumonie) nebo stlačení výpotkem, event. atelektázu,
   dušnost z jiných příčin - poruchy metabolické (diabetické kóma, urémie), onemocnění srdce.
 
Podle klinických projevů lze rozdělit na:
 
   dušnost inspirační - se ztíženým vdechem (aspirace cizího tělesa, zúžení laryngu, komprese trachey a bronchů),
   dušnost exspirační - s výrazně prodlouženým exspiriem (astma bronchiale).
 
Stridorózní dýchání (závažná inspirační nebo exspirační dušnost) provázená hlasitým sípavým dýcháním je způsobena zúžením velkých dýchacích cest, edémem, cizím tělesem, útlakem zevně (nádory, zvětšená štítná žláza).
 
HEMOPTÝZA

 
Hemoptýza znamená vykašlávání krve při poškození menších či větších cév dýchacích cest. Masivní krvácení je život ohrožující stav. Nejčastější příčiny jsou:
 
   bronchopulmonální - bronchogenní karcinom, tuberkulóza, bronchiektazie, chronická bronchitida,
   kardiální - mitrální stenoza, vrozené srdeční vady, cévní malformace, plicní infarkt,
   hematologické - hemoragické diatézy, nekorigovaná antikoagulační terapie.
 
Při diferenciálně diagnostické rozvaze je nezbytné vyloučit případné krvácení z nosu, dutiny ústní, nosohltanu. Obtížné rozhodování může způsobit i hematemeza (natrávená krev má ale nahnědlou barvu).
 
BOLEST NA HRUDI
 
Bolest na hrudi se v souvislosti s bronchopulmonálními chorobami vyskytuje relativně zřídka (chybí senzitivní inervace plic a viscerální pleury). Obtíže vyvolává postižení pleury parietální.

 
   Bolest pleurální - se projevuje prudkou píchavou bolestí vázanou na dýchání a kašel (suchá pleuritida, plicní infarkt, bronchopneumonie s pleurální reakcí),
   bolest tracheální - se vyznačuje intenzivní palčivou, retrosternální bolestí v akutní fázi onemocnění (dif. diagnosticky nutno vyloučit infarkt myokardu),
   bolest nádorová - vzniká prorůstáním tumoru do brachiálního plexu (Pancoastův nádor je periferní forma bronchogenního karcinomu). Projevuje se intenzivní bolestí ramene s iradiací do paže.

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.