Přehled hlavních příznaků důležitých interních onemocnění

Příznaky chorob bronchopulmonálních
 
Příznaky chorob oběhového ústrojí
 
Příznaky chorob gastrointestinálních
 
Příznaky chorob uropoetického systému
 
Příznaky chorob pohybového aparátu

Výuka interní propedeutiky bývá často prvním klinickým oborem, s nímž se student seznamuje. K předmětu přistupuje se zájmem a zvídavostí, protože se konečně dostává do kontaktu s pacientem.
 
Toužebně očekávaný okamžik však může být důvodem komunikačních nesnází - vycházejících z ostychu, dílem také z neznalosti projevů a průběhu interních chorob.
 
Připojený přehled příznaků má pomoci zmíněná úskalí překonat.