Pohled - inspekce
- Celková
- extraabdominální
- abdominální
 
Poklep - perkuse
 
Pohmat - palpace
- Povrchní(břišní stěna)
- Hluboká
 
Vyšetření orgánů
- Játra
- Žlučník
- Slezina
- Ledviny a močové cesty
- Žaludek
- Pankreas
- Sigmoideum
- Cékum
- Appendix
- Tenké střevo
 
Poslech - auskultace
 
Ascites
 
Vyšetření per rectum

POKLEP

Poklepem (perkusí)
se posuzuje odpor břišní stěny, její bolestivost, obsah břišní dutiny a velikost orgánů.
 
U zdravého člověka není břišní stěna bolestivá, poklep je diferencovaný bubínkový (t.j. nad orgány dutiny břišní má bubínkový poklep různou výšku podle velikosti plynové náplně).
 
Bolestivost stěny - tzv. Pleniesův příznak, odpovídá lokalizované peritonitidě.
 
Poklep

bubínkový vzniká:
  při zvýšeném obsahu plynu v trávicí trubici (ileus tenkého a tlustého střeva),
  za přítomnosti volného plynu v peritoneální dutině, (pneumoperitoneum) - perforace žaludku, duodena nebo střeva; arteficielně po laparoskopii;
zkrácený je způsoben přítomností tekutiny nebo nevzdušné tkáně
  ascitu (proměnlivá hranice v závislosti na poloze těla),
  nad velkými cystickými a tumorózními útvary nebo naplněným močovým měchýřem.

POHMAT
 
se považuje za nejdůležitější metodu vyšetření břicha.
 
Palpace povrchní se soustřeďuje na břišní stěnu, její napětí, citlivost, bolestivost a přítomnost povrchově lokalizovaných rezistencí.
 
Palpace hluboká se zaměřuje na průnik do hloubky, získání informací o bolestivosti, intenzitě šíření a orgánech, abdominální aortě a patologických rezistencích. Kvalitní vyšetření vyžaduje zkušenost, šetrný a systematický postup. Vychází z oblasti bez udávané bolesti, nejčastěji z levého podbřišku. Dobrá spolupráce pacienta je nezbytným předpokladem vyšetření. U obézních osob bývá palpační vyšetření obtížné.
 
U zdravých osob je břišní stěna pevná, hladká, poddajná a nebolestivá. Palpačně dostupné orgány jsou přiměřeně velké
a nejsou bolestivé. Patologické rezistence nejsou v břiše hmatné.


Vyšetření
břicha poklepem

 

Vyšetření
břicha poklepem

 

Nativ břicha -
meteorizmus
bez známek ileu

 

Poklepové nálezy
na břiše (ileus)

 

Poklepové nálezy
na břiše (ascites)

 

Cysta,
náplň močového
měchýře

 
Video:
Břicho: poklep

Palpace povrchní - břišní stěna

   napjatá - pacient není schopen uvolnit svalové napětí (neurovegetativně labilní osoby),
   napjatá, bolestivě stažená (défense musculaire) - podle rozsahu odpovídá ohraničené nebo difúzní peritonitidě,
   napjatá - vyvolaná procesy z okolí nebo celkovými vlivy (bazální pleuritida, diafragmatický infarkt myokardu, zánět břišní stěny, diabetické kóma-pseudoperitonitida),
   ztluštělá - podkožní tuk u obezních, silná svalová vrstva,
   prosáklá - při anasarce (závažná kardiální dekompenzace),
   lalůčkovité útvary - podkožní tuk, lipomy, fibromy,
   třáskání - podkožní emfyzém, plynatá sněť břišní stěny,
   vyklenutá
   nebolestivá s možnou repozicí útvaru preformovaným otvorem do břišní dutiny,
   bolestivá, fixovaná, repozice není možná
(nálezy odpovídají volné či fixované hernii umbilikální, inguinální případně kýle v jizvě - vyklenutí volné hernie se při zvýšení nitrobřišního tlaku zvětšuje, fixovaná kýla se nemění).
 
Palpace hluboká
 
umožňuje zjistit bolestivost v hloubi dutiny břišní, posoudit intenzitu, šíření a dle lokalizace určit místo původu. Intenzita závisí na vyvolávající příčině, reaktivitě a vnímavosti vyšetřovaného. Bývá ovlivněna věkem (snížena ve stáří), léky, případně alkoholem. V průběhu vyšetření je vhodné sledovat výraz tváře pacienta.
 
Hluboká palpace je důležitá k průkazu útvarů (rezistencí) v břišní dutině. Umožňuje určení lokalizace, povrchu, velikosti, tvaru, konzistence, vztahu k okolí (pohyblivost, fixace), pulzace (aorta - aneurysma).
 
Orgánová lokalizace nálezů (orientace): 
   epigastrium - distální jícen, žaludek, duodenum, žlučové cesty, pankreas
   pravé hypochondrium - játra, žlučník, žlučové cesty, transverzum (hepatální ohbí)
   levé hypochondrium - slezina, transverzum (lienální ohbí), pankreas, levá ledvina
   pravé mezogastrium - pravá ledvina, ascendens
   levé mezogastrium - levá ledvina, descendens-sigma
   periumbilikálně - tenké střevo, pankreas
   pravé hypogastrium - appendix, cekum, terminální ileum, pravé ovarium
   levé hypogastrium - rektum, levé ovarium
   suprapubicky - močový měchýř, děloha

 


Podkožní fibromy

 

Hernie

 
Video:
Hluboká palpace