Chorobopis - vstupní vyšetření

Chorobopis
 
Základní údaje
 
Rodinná anamnéza
 
Sociální anamnéza
 
Farmakologická anamnéza
 
Alergická anamnéza
 
Gynekologická anamnéza
 
Osobní anamnéza
 
Nynější onemocnění
 
 
Status praesens

Příklad č. 1
 
Příklad č. 2
 
Příklad č. 3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 

   Osobní údaje: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa bydliště, PSČ, případně telefon, zdravotní pojišťovna, byl přijat na interní kliniku FN Motol dne..., v hod....... min........
   Důvod přijetí: stručná výstižná informace o důvodu přijetí (např. pro protrahovanou retrosternální bolest spojenou s dušností).
   Při opakovaných hospitalizacích datum poslední hospitalizace.
   Nejbližší příbuzní - kontaktní adresa, telefon.
 
RA - RODINNÁ ANAMNÉZA:
 
   Otec, matka, zda žijí, pokud zemřeli, uvést věk a příčinu úmrtí,
   sourozenci, děti.
Cíleně se ptáme na familiární výskyt onemocnění: ischemická choroba srdeční (ICHS), infarkt myokardu (IM), cévní mozková příhoda (CMP) - výskyt či úmrtí na cévní onemocnění do 50 let u mužů a 55 let u žen je epidemiologicky závažné, hypertenze, diabetes mellitus (DM), nádorové onemocnění, TBC, infekční hepatitidy, neurologická či psychiatrická onemocnění.
 
SA - SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA:
 
   Rodinné poměry - ženatý, rozvedený, žije sám...,
   bytové poměry - které poschodí, výtah, kopec...,
   zaměstnání - fyzicky namáhavé, stresové, škodliviny, rizika na pracovišti...,
   důchodce - starobní či invalidní, důvod invalidního důchodu, od kdy.
 
FA - FARMAKOLOGICKÁ ANAMNÉZA:
 
Výčet trvale užívaných léků včetně dávkování.
 
AA - ALERGICKÁ ANAMNÉZA:
 
   Alergie léková - druh a typ alergické reakce (exantém, alergický edém, anafylaktický šok), kdy reakce nastala,
   senná rýma, alergie na prach, pyl, roztoče,
   alergie potravinová,
   alergie na náplast apod.,
   alergie na kontrastní látky.
 
GA - GYNEKOLOGICKÁ ANAMNÉZA:
 
   Menses od-do, pravidelné, nepravidelné, datum poslední menstruace,
   klimax v kolika letech, hormonální substituce,
   počet porodů, počet spontánních a umělých potratů,
   gynekologické operace,
   hormonální antikoncepce.
 
OA - OSOBNÍ ANAMNÉZA:
 
Chronologický výčet onemocnění prodělaných od dětství do současnosti (data uvádět buď formou letopočtu nebo věku pacienta - vzájemně nesměšovat, nikoli formou před x lety)
 
   Dětské infekční nemoci (zarděnky, příušnice, plané neštovice, spála, záškrt), časté anginy, revmatická horečka (protrahované horečnaté onemocnění v mládí provázené otokem kloubů, případně s následným vznikem srdečního šelestu),
   operace,
   úrazy,
  

návyky: kouří od...do, kolik cigaret/den, jak dlouho, ukončení,
alkohol - pivo, víno, destiláty, kolik v průměru denně, pravidelnost konzumace,
káva - kolik denně,
jiné návyky.

 

Ptáme se na onemocnění všech systémů tj:
  ischemická choroba srdeční (ICHS),
  bolesti na hrudi,
  prodělaný infarkt myokardu,
  prodělaná cévní mozková příhoda .
léčená hypertenze - jak dlouho známá, jak léčená,
   diabetes mellitus (DM) I. nebo II. typu, způsob kompenzace, jiná metabolická a endokrinní onemocnění (thyreopatie aj.),
   zažívací obtíže - tj. vředová choroba gastroduodena, žlučníkové obtíže, cholecystolitiáza, biliární kolika, ikterus, infekční hepatitida, střevní obtíže - průjem, zácpa, váhově stabilní, nestabilní, přírůstek na váze či zhubnutí (kolik kg a v jakém čase), důvod - nechutenství, špatné stravovací návyky, zvracení, cílené zhubnutí, stres atd., stolice pravidelná x nepravidelná, patologické příměsi ve stolici - krev, hlen, meléna,
   močové obtíže - dysurie, polakisurie, močové kameny, renální kolika, hematurie,
   onemocnění dolních končetin - arteriální - klaudikace, žilní - varixy, stav po hluboké žilní trombóze, chronická žilní insuficience, bércový vřed, kloubní, st. po úrazech, zlomeninách,
   orientačně neurologická onemocnění.
 
NO - NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ:
 
Ppotíže předcházející přijetí, jejich začátek, okolnosti vzniku, vývoj obtíží. Detailně a chronologicky sestavené údaje. Ostatní průvodní jevy, výsledky dosavadních provedených vyšetření, způsob léčby a její účinek.

 

Vaše poznámky, připomínky a návrhy uvítáme buď elektronickou poštou na adrese int-prop@lfmotol.cuni.cz, nebo cestou WWW formuláře.