Celkové vyšetření

Vstupní vyšetření - Status praesens
 
Psychický stav pacienta
 
Vývoj a růst
 
Poloha, pohyby, řeč a hlas

Předchází vyšetření jednotlivých částí lidského těla. Zahajuje se již při navazování kontaktu s pacientem při získávání anamnestických údajů. Je proto třeba pacientovi nejen naslouchat, ale také jej pozorovat.
 
Při celkovém vyšetření se pozornost zaměřuje na posouzení psychického stavu, růstu, výživy, stoje a chůze, hlasu a řeči. Navazuje vyšetření kůže a tělesné teploty.