Vyšetření pacienta

Celkové vyšetření
 
Vyšetření kůže
 
Vyšetření tělesné teploty
 
Vyšetření hlavy a krku
 
Vyšetření hrudníku
 
Vyšetření srdce
 
Vyšetření břicha
 
Vyšetření končetin

(včetně výšky, tělesné hmotnosti, krevního tlaku a pulzu)


Album
videozáznamů
z demonstrace
vyšetření
pacienta