Pracovní text z Interní propedeutiky

English version
 
 
 
Chorobopis - vstupní vyšetření
 
Příznaky interních onemocnění
 
Vyšetření
 
Sbírka rtg snímků plic
 
Sbírka rtg snímků srdce
 
Sbírka nálezů - echo
 
Sbírka zvuků a EKG nálezů
 
Literatura
 
Rejstřík
 
Obsah
 
Kontrolní otázky

Doc. MUDr. Jitka Zelenková, CSc.
MUDr. ing. Jan Vejvalka*
as. MUDr. Dagmar Holá
MUDr. Jitka Segethová
Zuzana Pavelková**
 
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol
*Oddělení aplikované informatiky UK 2. LF a FN Motol
**Centrum experimentálního výzkumu srdce a cév UK
 
Předkládaná učební pomůcka, která není klasickou učebnicí interní propedeutiky, vznikla ve snaze usnadnit studentům orientaci v základech oboru.
Staví na znalostech klasických vyšetřovacích postupů jednotlivých systémů lidského těla a poskytuje systémově uspořádané přehledy patologických nálezů s údaji o jejich nejčastějších příčinách.
Zvolená forma zpracování(WWW prezentace) umožňuje průběžné doplňování, rozšiřování a aktualizaci nejen údajů propedeutických, ale zejména dokumentace obrazové a zvukové, pocházející z vlastních nebo převzatých zdrojů. Začlenění tohoto ilustračního materiálu je přínosné hlavně proto, že v klasických učebnicích je jeho dostupnost velmi omezená.

Předkládaná multimediální učební pomůcka interní propedeutiky poskytuje:

   praktický návod ke zpracování anamnestických dat interního pacienta a sepsání chorobopisu
   přehled základní symptomatologie interních onemocnění rozčleněný podle jednotlivých systémů
   návod pro hodnocení základních fyzikálních nálezů podle systémů,doplněný vybranou obrazovou nebo zvukovou dokumentací
soubor kontrolních otázek k ověření znalostí uživatele.
  
Základ této prezentace vznikl v roce 1999 s podporou grantu Fondu rozvoje vysokých škol (č.1299/99). Další rozpracování, doplnění a rozšíření se uskutečnilo roku 2001 (grant FRVŠ č.1756/2001).
 
Nynější aktualizovaná a rozšířená verze učební  pomůcky byla zpřístupněna v elektronické podobě v prosinci 2002.
 
Autoři