1. Chorobopis - vstupní vyšetření
   1.1. Základní údaje

           1.1.1. RA - rodinná anamneza
           1.1.2. SA - sociální anamneza
           1.1.3. FA - farmakologická anamneza
           1.1.4. AA - alergická anamneza
           1.1.5. GA - gynekologická anamneza
           1.1.6. OA - osobní anamneza
           1.1.7. NO - nynější onemocnění
   1.2. Vstupní vyšetření - příklad č. 1
   1.3. Vstupní vyšetření - příklad č. 2
   1.4. Vstupní vyšetření - příklad č. 3

 
2. Přehled hlavních příznaků důležitých interních onemocnění
   2.1. Příznaky chorob bronchopulmonálních

           2.1.1. Kašel
           2.1.2. Dušnost
           2.1.3. Hemoptyza
           2.1.4. Bolest na hrudi
   2.2. Příznaky chorob oběhového ústrojí
           2.2.1. Bolest
           2.2.2. Palpitace
           2.2.3. Dušnost
           2.2.4. Cyanoza
           2.2.5. Otoky
           2.2.6. Synkopa
           2.2.7. Hemoptyza
           2.2.8. Bolest břicha
   2.3. Příznaky chorob gastrointestinálního ústrojí
           2.3.1. Břišní bolest
           2.3.2. Dyspepsie
           2.3.3. Dysfagie
           2.3.4. Pyroza
           2.3.5. Zvracení
           2.3.6. Zácpa a průjem
           2.3.7. Krvácení do GIT
              2.3.7.1. Melena, enterorhagie
              2.3.7.2. Hematemeza
   2.4. Příznaky chorob uropoetického systému
   2.5. Příznaky onemocnění končetin

           2.5.1. Končetinové cévy
              2.5.1.1. Arterie
              2.5.1.2. Veny
              2.2.1.3. Lymfatické cévy
           2.5.2. Klouby
 
3. Celkové vyšetření
   3.1. Psychický stav pacienta

           3.1.1. Kvantitativní poruchy
           3.1.2. Kvalitativní poruchy
           3.1.3. Emoční labilita
   3.2. Vývoj a růst, stav výživy
           3.2.1. Gigantismus
           3.2.2. Eunuchoidní vzrůst
           3.2.3. Nanismus
           3.2.4. Stav výživy
              3.2.4.1. Obezita
              3.2.4.2. Kachexie
   3.3. Poloha, pohyby, řeč a hlas
           3.3.1. Poloha
           3.3.2. Stoj a chůze
           3.3.3. Abnormální pohyby
           3.3.4. Řeč
           3.3.5. Hlas
   3.4. Vyšetření kůže
           3.4.1. Barva
           3.4.2. Vlhkost
           3.4.3. Teplota
           3.4.4. Kožní eflorescence
           3.4.5. Trofické kožní změny
           3.4.6. Kožní turgor
           3.4.7. Edemy
           3.4.8. Ochlupení
           3.4.9. Nehty
   3.5. Vyšetření tělesné teploty
   3.6. Vyšetření hlavy a krku

           3.6.1. Vyšetření hlavy
              3.6.1.1. Pohled
              3.6.1.2. Pohyb
              3.6.1.3. Vlasová pokrývka
              3.6.1.4. Pohmat
              3.6.1.5. Poklep
              3.6.1.6. Obličej
                 3.6.1.6.1. Výraz obličeje
                 3.6.1.6.2. Inervace mozkových nervů
              3.6.1.7. Oči a okolí
              3.6.1.8. Nos
              3.6.1.9. Rty
              3.6.1.10. Dutina ústní
              3.6.1.11. Ušní boltce
           3.6.2. Vyšetření krku
              3.6.2.1. Pohled
              3.6.2.2. Pohyb
              3.6.2.3. Pohmat
              3.6.2.4. Poslech
   3.7. Vyšetření hrudníku
           3.7.1. Orientace na hrudníku
           3.7.2. Pohled
              3.7.2.1. Tvarové varianty hrudníku
              3.7.2.2. Dýchání
           3.7.3. Pohmat
           3.7.4. Poklep
           3.7.5. Poslech
              3.7.5.1. Sklípkové dýchání
              3.7.5.2. Trubicové dýchání
              3.7.5.3. Vedlejší dýchací šelesty
              3.7.5.4. Hrudní hlas (bronchofonie)
           3.7.6. Nejčastější fyzikální nálezy u onemocnění dýchacích cest
              3.7.6.1. Akutní bronchitida (mladý člověk)
              3.7.6.2. Emfyzem
              3.7.6.3. Pleurální výpotek
              3.7.6.4. Pneumotorax
              3.7.6.5. Atelektaza
              3.7.6.6. Pneumonie (kruposní)
              3.7.6.7. Bronchopneumonie
              3.7.6.8. Astmatický záchvat
           3.7.7. Vyšetření prsů
   3.8. Vyšetření srdce
           3.8.1. Pohled
           3.8.2. Poklep
           3.8.3. Pohmat
           3.8.4. Poslech
              3.8.4.1. Auskultační místa na hrudníku
              3.8.4.2. Normální srdeční ozvy
                 3.8.4.2.1.  1.ozva
                 3.8.4.2.2.  2.ozva
                 3.8.4.2.3.  3.ozva
                 3.8.4.2.4.  4.ozva
              3.8.4.3. Systolické kliky
              3.8.4.4. Šelesty
              3.8.4.5. Akcentace ozev
              3.8.4.6. Oslabení ozev
              3.8.4.7. Perikarditida
           3.8.5. Srdeční vady
              3.8.5.1. Aortální stenoza
              3.8.5.2. Aortální regurgitace
              3.8.5.3. Mitrální stenoza
              3.8.5.4. Mitrální regurgitace
              3.8.5.5. Triskuspidální stenoza
              3.8.5.6. Trikuspidální regurgitace
              3.8.5.7. Pulmonální stenoza
              3.8.5.8. Pulmonální regurgitace
              3.8.5.9. Mechanické chlopenní náhrady
           3.8.6. Nejčastější vrozené srdeční vady (VSV)
              3.8.6.1. Defekt síňového septa
              3.8.6.2. Defekt komorového septa
              3.8.6.3. Otevřená tepenná dučej (Botallova)
              3.8.6.4. Koarktace aorty
              3.8.6.5. Fallotova tetralogie
              3.8.6.6. Ebsteinova anomálie
   3.9. Vyšetření břicha
           3.9.1. Orientace na břiše
           3.9.2. Pohled
           3.9.3. Poklep
           3.9.4. Pohmat (palpace)
              3.9.4.1. Palpace povrchní
              3.9.4.2. Palpace hluboká
                 3.9.4.2.1. Játra
                 3.9.4.2.2. Žlučník
                 3.9.4.2.3. Slezina
                 3.9.4.2.4. Ledviny a močové cesty
                 3.9.4.2.5. Žaludek
                 3.9.4.2.6. Pankreas
                 3.9.4.2.7. Sigmoideum
                 3.9.4.2.8. Caecum
                 3.9.4.2.9. Appendix
                 3.9.4.2.10. Tenké střevo
           3.9.5. Poslech
              3.9.5.1. Peristaltika
              3.9.5.2. Cévní šelesty
           3.9.6. Ascites
           3.9.7. Vyšetření per rectum
   3.10. Vyšetření končetin
           3.10.1. Edémy
           3.10.2. Prsty
           3.10.3. Nehty
           3.10.4. Kůže
              3.10.4.1. Změny trofické
              3.10.4.2 Změny barevné
              3.10.4.3. Změny zánětlivé
              3.10.4.4. Jizvy
           3.10.5. Svalstvo
           3.10.6. Cévy
           3.10.7. Klouby
 
4. Literatura