ikterus výskyt1 foto foto  
ikterus s exkoriacemi(posthepatální) výskyt1 výskyt2    
ileus výskyt1 foto výskyt3 výskyt4
infekční endokarditida výskyt1 výskyt2    
inkontinence moči výskyt1      
intoxikace výskyt1 výskyt2 výskyt2  
Izraeliho hmat výskyt1      
játra výskyt1      
játra - bolestivost výskyt1      
játra - konzistence výskyt1      
játra - pulzace výskyt1      
játra - Riedlův lalok výskyt1      
jícnové varixy výskyt1      
jizvy výskyt1      
jizvy keloidní výskyt1      
jizvy poúrazové výskyt1      
jizvypooperační výskyt1 foto    
kachexie výskyt1 foto výskyt2  
kaliper výskyt1      
kašel výskyt1      
kašel suchý (neproduktivní) výskyt1 výskyt2    
kašel vlhký (produktivní) výskyt1      
keratoma palmare výskyt1 foto foto  
klik výskyt1      
koarktace aorty výskyt1      
koilonychie výskyt1      
kolika výskyt1      
kolika ledvinová výskyt1      
kolika žlučníková výskyt1      
kolika abdominální výskyt1      
kóma (=bezvědomí) výskyt1      
končetinové jizvy výskyt1 foto foto foto
kontraktury Dupuytrenovy výskyt1 foto foto  
Koplikovovy skvrny výskyt1 výskyt2    
korneální reflex výskyt1      
kotníkový tlak výskyt1      
kožní turgor výskyt1      
krepitace výskyt1      
kretinizmus výskyt1      
křeče (=spazmy) výskyt1      
křeče klonické výskyt1      
křeče tonické výskyt1      
křeče tonicko - klonické výskyt1      
křeče trizmus výskyt1      
Kussmaulovo dýchání výskyt1      
kyfoskolioza výskyt1 foto foto  
kýla (hernie) výskyt1 foto