gibbus výskyt1 foto foto foto
gigantizmus výskyt1      
halluces valgi výskyt1      
Heberdenovy uzly výskyt1      
hemangiomy výskyt1      
hematemeza výskyt1      
hematomy výskyt1 foto výskyt2 foto
hemiparéza výskyt1      
hemiplegie výskyt1      
hemoptýza výskyt1 výskyt2    
hemoragická diatéza výskyt1      
hemotorax výskyt1      
hepatální nehty výskyt1 výskyt2    
hepatojugulární reflux výskyt1 výskyt2    
hepatomegalie výskyt1      
herpes febrilis výskyt1      
herpes labialis výskyt1 výskyt2    
herpes simplex výskyt1      
herpes zoster výskyt1      
hirsutizmus výskyt1 výskyt2    
hlas výskyt1      
hordeolum výskyt1      
horečka (febrilní stav) výskyt1      
hrubý třes hlavy výskyt1      
hrudní hlas (=bronchofonie) výskyt1      
hrudní chvění (= fremitus pectoralis) výskyt1      
Hunterova glossitida výskyt1 výskyt2    
hydrops žlučníku výskyt1      
hyperémie výskyt1 výskyt2 výskyt3  
hyperpnoe výskyt1      
hyperpyrexie výskyt1      
hypertrichóza výskyt1      
hypertyreoza výskyt1      
hypogastrium výskyt1 výskyt2    
hypogonadizmus výskyt1 výskyt2    
hypochondrium výskyt1 výskyt2    
hypopituitarizmus výskyt1 výskyt2 výskyt3  
hypotyreóza výskyt1 výskyt2 výskyt3  
Cheyne-Stokesovo dýchání výskyt1      
chloasma uterinum výskyt1      
chlopenní náhrady výskyt1      
chondrodystrofie výskyt1      
chronická obstrukční choroba bronchopulmonální výskyt1 výskyt2    
chrup arteficielní výskyt1      
chrup defektní výskyt1      
chrup kariézní výskyt1      
chůze výskyt1      
chylotorax výskyt1