obezita výskyt1 foto    
obezita difúzní výskyt1      
obezita trunkální výskyt1      
obnubilace výskyt1      
onychomykóza výskyt1      
opening snap(= mitrální otvírací zvuk) výskyt1      
opistotonus výskyt1      
ortopnoe výskyt1 foto    
Oslerovy uzlíky výskyt1      
otevřená tepenná dučej (Botallova) výskyt1      
otoky výskyt1 výskyt2 foto  
ovariální dysgeneze výskyt1      
paličkovité prsty výskyt1 foto foto výskyt2
palmární erytém výskyt1 výskyt2 výskyt3  
palpace hluboká výskyt1      
palpace povrchní výskyt1      
palpitace výskyt1      
papula výskyt1 foto    
paradentóza výskyt1      
paradoxní ischurie výskyt1      
paréza n. facialis centrální výskyt1      
paréza n. facialis periferní výskyt1      
parkinsonský syndrom výskyt1      
pavoučkové névy výskyt1 foto foto foto
perikarditida výskyt1 výskyt2    
periodické dýchání (=Cheyne-Stokesovo dýchání) výskyt1      
perisplenitida výskyt1      
petechie výskyt1      
Peutz-Jeghersův syndrom výskyt1      
phlegmasia coerulea dolens výskyt1      
Pickwikův syndrom výskyt1      
pískoty výskyt1      
pleurální třecí šelest výskyt1      
pleurální výpotek výskyt1      
pleurální výpotek empyem výskyt1      
pleurální výpotek exsudát výskyt1      
pleurální výpotek hemotorax výskyt1      
pleurální výpotek chylotorax výskyt1      
pleurální výpotek transsudát výskyt1      
pneumonie výskyt1      
pneumoperitoneum výskyt1      
podkožní emfyzém výskyt1      
pohyby výskyt1      
pohyby atetoidní výskyt1      
pohyby choreatické výskyt1      
poklep bubínkový výskyt1      
poklep plic výskyt1      
poklep plic hypersonorní výskyt1      
poklep zkrácený výskyt1 výskyt2 výskyt3 výskyt4
polakisurie výskyt1      
polyglobulie výskyt1      
porevmatická srdeční vada výskyt1 výskyt2 výskyt3 výskyt4
porucha vědomí výskyt1      
porucha vědomí kvalitativní (amence, delirium, obnubilace ) výskyt1      
porucha vědomí kvantitativní (somnolence, sopor, kóma) výskyt1      
pozitivní žilní puls výskyt1      
praskoty výskyt1      
prolaps mitrální chlopně výskyt1      
prominence výskyt1      
prsty amputované výskyt1 foto foto  
prsty paličkovité výskyt1 foto foto foto
prsy výskyt1      
průjem výskyt1      
příznak Bellův výskyt1      
příznak Blumbergův výskyt1      
příznak Curvoisierův výskyt1      
příznak Graefeho výskyt1      
příznak Homansův výskyt1      
příznak Murfyho výskyt1      
příznak Mussetův výskyt1 výskyt2 výskyt3  
příznak Pleniesův výskyt1 výskyt2    
příznak Quinckeho výskyt1      
příznak Rowsingův výskyt1      
psoriasis vulgaris výskyt1 foto foto  
pulmonální regurgitace výskyt1      
pulmonální stenoza výskyt1      
pulzace karotid výskyt1      
purpura výskyt1      
pustula výskyt1      
pyknik výskyt1      
pyróza (pálení žáhy ) výskyt1      
Quinckeho edém výskyt1